Korrekturläsning

Via korrektur.n.nu erbjuds textgranskning och språkvård av allt från översatt skönlitteratur till akademiska avhandlingar, kurslitteratur och facklitteratur.

Jag arbetar med texter på tre olika nivåer:

  1. Enkelt korrektur

Språkliga och grammatiska felaktigheter, t ex avstavning, kommatering, meningsbyggnad och böjningsformer.

  1. Grundläggande språkgranskning

I en grundläggande språkgranskning ser jag över satsbyggnad, formuleringar, flyt, ordval, lämpliga skiljetecken, etc – allt för att språket ska bli tilltalande och lättillgängligt. Jag ger förslag och kommentarer på språket, men ger mig inte på strukturer, rubriker och liknande. 

  1. Avancerad text- och språkgranskning

Har du behov av en mer grundläggande genomgång kan jag utöver en vanlig språkgranskning hjälpa dig att strukturera din text, ge förslag på upplägg och större förändringar som gör din text mer tillgänglig, begriplig och överskådlig. En avancerad granskning gör jag i samarbete med dig som kund.